20180522 Har Frankrike kommet over fjorårets politiske jordskjelv?