20171017 I medienes søkelys. Eksponering, stress og mestring - Fanny Duckert